Kdo jsme

Dříve než promluvíme sami, hovoří za nás naše práce. Mluvíme teprve tehdy, máme-li co říct. Říkáme jen to, o čem jsme přesvědčeni. Sdělujeme o vás světu mnohé – v co nejdokonalejší podobě.

SinclairGaunt Productions je promyšlený krok a záměrné spojení individualit se zkušeností v uměleckých a tvůrčích profesích. To, co každého z nás dovedlo k úspěchu individuálně, dáváme nyní do společného duševního jmění agentury SinclairGaunt Productions a doufáme, že nás štěstí neopustí. Spoléháme na dílčí potenciál a energii nás jako jednotlivců stejně jako celku. Podobně jako se nevymezujeme vůči sobě, nestavíme si hranice v práci a nevolíme mezi škatulkami. Hledáme řešení pro každou situaci. Bez předsudků a šablon.

SinclairGaunt
Productions

Pavel Baťa
pavel@gaunt.cz
+420 603 842 341